Nationals

Kentucky vs. Cornell

Kentucky vs. LSU

Kentucky vs. VCU

Kentucky vs. Deleware

Kentucky vs. NC State

Kentucky vs. George Mason

Kentucky vs. Tennessee

Kentucky vs. Oregon

Kentucky vs. Nebraska